Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt verschillende beleidsbeslissingen binnen de school. Zij heeft op belangrijke beleidsterreinen advies- en/of instemmingsrecht. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op. Onze medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar acht keer. Na elke vergadering lees je in het Boekdrukkertje een kort verslag.

 

De medezeggenschapsraad van de Rosa Boekdrukker bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden. De leden van de MR in 2020-2024 zijn: Debora (moeder van Jonathan), Linda (moeder van Teun en Rosa), Inge (moeder van Isabel), Josine (voorzitter MR en leerkracht groep 1/2), Naomi (leerkracht groep 3/4) en Monieke (IB-er unit 2).

 

Je kunt ons met vragen altijd aanspreken op het schoolplein. Zie je ons niet, dan kun je de MR ook bereiken per mail (mr@rosaboekdrukker.nl). De mailbox van de MR wordt één keer per week gelezen.