Intraverte

Intraverte helpt kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Intraverte helpt kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

 

Zie hieronder een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van Intraverte.


Kinderoefentherapeut Aron Maij is elke dinsdag te vinden in de gymzaal van de Rosa Boekdrukker school. Begeleiding kan zowel onder als na schooltijd worden gevolgd. Mocht u twijfelen of uw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kunt u altijd overleggen met Aron of de leerkracht/intern begeleider.


Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorgverzekering. Kijk voor meer informatie op de website of bel naar 0578-688127.