Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR)

Onze school valt, samen met 17 andere openbare basisscholen in de stadsdelen de Baarsjes, Bos en Lommer, Oud West en Westerpark, onder de stichting Amsterdam West Binnen de Ring. Naast de 18 scholen heeft de organisatie een bestuur, een algemene directie en een stafbureau.

Het bestuur van AWBR is het bevoegd gezag van de scholen. Het overgrote deel van haar bevoegdheid heeft het bestuur overgedragen aan de algemene directie van AWBR. De algemene directie wordt bijgestaan door een stafbureau, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

 

AWBR
Baarsjesweg 224
1058 AA  Amsterdam
020-5150440

www.awbr.nl